Tom III – Szewc, który szył buty androidom

Spis treści

Prolog
Ziemia pod dwoma księżycami
Ksenomorfy z doliny Ahr-Kar
Zabawki drwią z Lemkego
Zapisałem cię bez klucza
Nie mamy władzy nad sobą w tym pokoju
Odmieńcy są wrogiem Boga
Inni dostaną po niej ciebie w nagrodę
R1 ożyje dzięki krwi
Lady de Winter nie odmawia
Trzy symulakra
Pierwszy raz zabiłem androida
Nie umiem cię spotkać w czasie Wiktorze
Drugie życie Roberta Przyzierskiego
Na końcu światła jest robot
Epilog

error: Content is protected !!